Màu đen

NH4Cl – Ammonium Chloride 99.5% – Việt Nam

NH4Cl

Chất Liệu: HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP

Thương hiệu: Fichemco

Xuất xứ: Việt Nam

Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước.

Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. Amoni clorua là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học NH₄Cl. Đây là một muối tinh thể màu trắng tan mạnh trong nước. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Scroll
THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ TẾT 2020